Pranje tendi, suncobrana, trakastih zavesa Beograd

Dugotrajne tende i suncobrani uz MobilClean

Tende, suncobrani, trakaste zavese – sve su to materijali koji su veoma mnogo izloženi spoljašnjim atmosferskim prilikama kao što su: kisele kiše, sunce, vetrovi, vlaga Sticajem okolnosti, pri takvim nepovoljnim uslovima, na tim materijalima se razvijaju mikro organizmi kao što su alge, buđ, bakterije, a dolazi i do poroznosti kao i slabljenja materijala.

Redovnim održavanjem bi se umnogome sprečilo njihovo propadanje. Koristeći odgovarajuće mašine, najsavremenije biorazgradive deterdžente , a u skladu sa ekološkim standardima i uz naše veliko iskustvo, nudimo profesionalnu uslugu dubinskog pranja suncobrana, tendi,trakastih zavesa, nadstrešnica, reklama…

Pranje tendi i suncobrana

Usluge pranja obavljamo kod nas u servisu ili na terenu, tj. na licu mesta,ukoliko postoje odgovarajući uslovi, a bez nepotrebnog i teškog skidanja. Treba napomenuti da pranje tendi i suncobrana na terenu ne daje tako dobar efekat kao pranje tepiha, zato što su one obično izložene suncu, vetru, kiši, snegu i raznih kiselih smola sa drveća itd. i kao takve, bolje ih je oprati u servisu, gde se mogu razmontirati i namontirati, a sve to u cilju dubinskog i boljeg pranja.

Tada se postupak pranja, ako zatreba, može ponavljati više puta dok se ne dobije odgovarajuća čistoća – efekat… Ukoliko želite pranje tendi na terenu, tj. na licu mesta, trudimo se da pranje obavimo u najkraćem predviđenom i dogovorenom roku.

Pranje trakastih zavesa

Kod usluge pranja trakastih zavesa primenjujemo poslednju reč tehnologije u industriji čišćenja – pranja.  Usluge obavljamo, ako postoje odgovarajući uslovi na licu mesta, ili kod nas u servisu. Vršimo uslugu demontaže i montaže, a po potrebi i zameni dotrajalih i oštećenih delova. Pranje se obavlja odgovarajućim hemijskim biorazgradivim sredstvima – deterdžentima, a sve u skladu sa standardima o higijenskoj zaštiti, zaštiti na radu i zahtevima klijenata.

Zaštita - impregnacija platna tendi i suncobrana

Kod usluge pranja trakastih zavesa primenjujemo poslednju reč tehnologije u industriji čišćenja – pranja.  Usluge obavljamo, ako postoje odgovarajući uslovi na licu mesta, ili kod nas u servisu. Vršimo uslugu demontaže i montaže, a po potrebi i zameni dotrajalih i oštećenih delova. Pranje se obavlja odgovarajućim hemijskim biorazgradivim sredstvima – deterdžentima, a sve u skladu sa standardima o higijenskoj zaštiti, zaštiti na radu i zahtevima klijenata.

Cene pranja tendi, suncobrana i trakastih zavesa

Pranje tendi

400 din/m2

Pranje suncobrana

400 din/m2

Pranje trakastih zavesa

400 din/m2

Cene zavise od zaprljanosti, količine, tj. veličine površine koja bi se prala,kao i da li postoje uslovi za rad na licu mesta ili se vrši demontaža i montaža i pranje kod nas u servisu. Minimalna količina koja bi se prala na terenu (tj. na licu mesta), bez obzira na kvadraturu, se zaračunava kao 20 m2.